Gratis seminar

Den STORE transportdagen!

  • Hvordan spare utgifter og øke inntjening med gode verktøy
  • Fremtidige krav og påbud for transport- og anleggsbransjen
  • Valg av nytt utstyr og bilpark i fremtiden, hva blir viktig?
  • Erfaring med flåtestyring fra kunder og leverandører

Tid og sted

3. mai | kl. 09–11

Cognia Technology AS, Borgeskogen 48, 3160 Stokke

Passer ikke tid og sted? Meld deg på likevel – følg seminaret live eller se opptak når og hvor det passer deg!

Del erfaringer og kunnskap

På seminaret kan du nettverke med andre transportbedrifter og dele erfaringer og kunnskap.

Foruten gode faglige råd og tips, hyggelige bransjekolleger, byr vi på mat og drikke.

Lær av proffene

Ikke gå glipp av denne muligheten til å lære av de beste i bransjen!
Kjetil Thorkildsen

Kjetil Thorkildsen

Prosjektleder Strategi – MESTA

Mesta har satt seg et ambisiøst mål om å bli bransjens digitale mester. For å lykkes med dette står innføringen av Linx sentralt, en helhetlig plattform for effektivisering av selskapets drift. Vi får høre hva som har vært suksessfaktorer og hvordan Mesta har arbeidet med innføringen av Linx i sin organisasjon som er spredt geografisk over hele landet.

Kjetil Tovsrud

Kjetil Tovsrud

Driftsansvarlig – Tonerud Transport

Vi får presentert en inspirerende kundehistorie som beskriver hvordan de har gått fra å bruke tavler og papir til å digitalisere og oppnå verdifull innsikt ved hjelp av Linx. Historien illustrerer tydelig hvor viktig det er å kontinuerlig utvikle virksomheten for å opprettholde konkurransekraften, og deler også spennende tanker om fremtiden.

Andreas Flognfeldt

Andreas Flognfeldt

Direktør Volmax Kompetanse – Cognia Services

Da kultur og adferd varierer mellom ulike virksomheter, er det viktig å ta hensyn til dette når man anskaffer nye digitale løsninger som skal skape endring og ønskede resultater. Vi får presentert hvordan forskjellige spilleregler og vaner kan føre til skepsis når det gjelder å innføre nye digitale løsninger.

Kim Finkenhagen

Kim Finkenhagen

Daglig leder – Cognia Technology

Nye krav til miljøet og til ESG-rapportering, vil ha betydelige påvirkninger på transport- og anleggsbransjen. Kort sagt, dette vil tvinge transport- og anleggsbransjen til å være mer oppmerksom på deres miljøpåvirkning og samfunnsansvar. Vi får høre om hvilke tiltak bedrifter må iverksette som reduserer karbonavtrykket og forbedrer deres ESG-rapportering.

Andreas Sotiris Viksmoen

Andreas Sotiris Viksmoen

Produktansvarlig nye drivlinjer – Volmax

Nye drivlinjer spiller en sentral rolle for å oppnå nullutslipp i bransjen. Vi blir presentert for ulike typer drivlinjer, samt hva produsentene legger vekt på i sin fremtidige utvikling. Vi får også innsikt i hvilken type drivlinjer som bør velges til ulike formål, og hvilke fordeler og ulemper disse har, samt delte erfaringer så langt.

Pål Jensen og Ole-Martin Svendsen

Pål Jensen og Ole-Martin Svendsen

Salgsledere – Cognia Technology

Vi får presentert hva Linx er og hvorfor det er en viktig løsning for deg. Cognia Technology deler deres perspektiv på hvorfor Linx bør velges som din neste flåtestyringsløsning og hva deres planer er for fremtiden til Linx.

Seminaret passer for deg som

N

Eier eller driver transportselskap

N

Kjører tungtransport eller varebil

N

Vil vite mer om lønnsom og effektiv flåtestyring

N

Ønsker en enklere og mer oversiktlig transporthverdag, enten du sitter bak rattet eller på et kontor.

Møt andre profesjonelle transportører som forteller om sine erfaringer

N

Optimalisering av ruteplanleggingen

N

Reduserte drivstoff- og service kostnader

N

Minimert tidsbruk på unødvendige oppgaver

N

Enkel oppfølging av kjøre- og hviletid

N

Effektiv miljørapportering som ikke stjeler unødig tid

 

Ikke gå glipp av denne muligheten til å lære av de beste i bransjen!

Passer ikke tid og sted? Meld deg på likevel – og se opptak av seminarer når og hvor det passer deg!