Øk inntektene og reduser kostnadene med Linx

Linx er blant markedets mest effektive flåtestyringsverktøy, tilpasset transport- og anleggsbransjen.

Full oversikt over flåten der du er

Linx bearbeider data fra bil, maskin, utstyr og sjåfør, og omgjør denne til verdifull innsikt for deg. Det betyr mindre administrasjon, bedre oversikt og økt lønnsomhet.

All data på et sted

Økt besparelse og økt inntjening

Enklere hverdag og mindre styr

Line oversikt video skjermdump

Hvordan fungerer Linx? Se video!

Linx Pluss

LINX
Kjørebok

- full oversikt og kontroll

Vår kjørebok gir dere full oversikt og kontroll på firmabiler, uten unødvendig tidsbruk på administrasjon.

N

Rask og enkel installasjon

N

Elektronisk- og automatisk registrering av turer

N

Sjåfør-ID, sjåførscore og rutehistorikk i kart

N

App som gjør det enkelt å skille mellom ulike type turer/kjøring

N

Dashboard og rapporter i portalen for ledere

N

Dokumentasjon og lagring iht. myndighetskrav fra skatteetaten

Linx Plan

LINX
Kjøre- og hviletid

– alle pålagte krav ivaretatt

Med Linx Kjøre- og hviletid er alle pålagte krav ivaretatt. Enkel og oversiktlig oppfølging for transportbransjen.

N

Full kontroll over sjåførens kjøre- og hviletid i sanntid.

N

Hjelper sjåfør og selskap til å overholde regelverk; økt sikkerhet på veiene, redusert risiko for bøter.

N

Forenkler administrative prosesser for timelister, overtid, nattarbeid og lønnsutbetalinger.

N

Sjåfør kan lukke og kvittere ut brudd løpende, mens det er friskt i minne.

N

Bruddanalyse, full kontroll på oppfølging av kjøre- og hviletid, enklere administrasjon, data fra fartsskriver og sjåførkort lastes ned regelmessig og lagres forskriftsmessig, behandling og lukking av brudd.

Linx Pure

LINX Flåtestyring total

- alt du trenger i én løsning

I tillegg til Linx Kjøre- og hviletid, får du fakta om forbruk og utslipp, sanntid informasjon om utstyr og varsling om kontroller og vedlikehold.

N

Samler driftsinformasjon for hele virksomheten.

N

Sanntid oversikt over biler, maskiner, utstyr, samt oversikt over ruter, bidrar til effektivisering av utnyttelsesgrad. 

N

Bidrar til å optimalisere ruteplanlegging.

N

Reduserte kostnader gjennom mer effektiv bruk av kjøretøy.

N

Flåteanalyse; kjøretøy og sjåførdata, kjørestilscore, effektivitetsmåling og utnyttelsesgrad.

N

Miljørapportering.

N

Planer, varsling og historikk for kontroller, og vedlikehold.

N

Standardiserte sjekklister.

Line oversikt video skjermdump

Hvordan fungerer Linx? Se video!

Vi ønsker å være en transportør som tar grep med tanke på framtida. Da må vi ha de beste løsningene for effektiv, bærekraftig og helhetlig drift.

Morten Natedal, daglig leder Tipp Transport

 Vi har lansert vår egen App

N

Rask oversikt og behandling av kjøre- og hviletidsbrudd.

N

En sømløs og effektiv måte å dokumentere turer på.

N

Få varsler direkte på din mobile enhet som minner deg om å gjennomføre viktige handlinger.

N

Hold oversikten over når ditt kjøretøy eller maskin trenger service eller EU-kontroll, alt fra ett sted.

N

Enkel innlogging og full oversikt.

N

Sjåførscoring og oppmuntring til god kjørestil.

N

Håndtering av kompetansekrav.

N

Flåtestyring, fartsskriverdata, kjørebok, kompetansekrav, timelister, og servicehistorikk samles i en brukervennlig løsning. 

Inspirasjon

ESG-rapportering for transportbransjen 

ESG-rapportering for transportbransjen 

Bedrifter har ofte ambisiøse klimamål, men kan ha problemer med å rapportere på dem på en adekvat måte. For å rapportere på nye bærekraftskrav trengs data av god kvalitet. Om ikke lenge vil kravene fra myndighetene til bærekraftsrapportering nærme seg kravene til...

les mer