Linx Pluss ikon

Om Linx

– Linx er blant markedets mest effektive flåtestyringsverktøy.
 

Gir deg innsikten for optimal styring av kjøretøy og materiell

Linx er blant markedets mest effektive flåtestyringsverktøy og utviklet i samarbeid med bransjeeksperter innenfor transport, entreprenør- og teknologi. Løsningen har gjennomgått grundig testing av flere bedrifter av ulik størrelse – en trygghet for deg som ønsker å ta den i bruk!

Linx kan benytte produsentens API dersom dette er tilgjengelig slik at data fra kjøretøy og maskiner kan hentes ut. I tillegg tilbys egne brikker/telematikk for å hente ut data fra materiell uten API´ er.

  • Optimaliser ruteplanleggingen
  • Reduser drivstoff- og service kostnader
  • Minimer tid på unødvendige oppgaver
  • Enkel oppfølging av kjøre- og hviletid
  • Effektiv miljørapportering som ikke stjeler unødig tid
  • Linx er merkeuavhengig og kan knyttes opp mot respektive merkers egne løsninger
Linx produktpyramide

Linx møter det grønne skiftet

Linx hjelper deg med effektiv energiledelse og tiltak innen miljø og HMS. Med Linx kan du rapportere bruk og utnyttelse av kjøretøy med ulike nøkkeltall, og generere egen miljøscore og miljøattest for din virksomhet.

I anbudsprosesser der miljøtiltak må dokumenteres, eksempelvis CO2-utslipp, vil Linx kunne dokumentere bedriftens ytelser på flere sentrale områder, ikke minst miljøavtrykk. Eksempelvis vil sjåfører med grønn sjåførscore gjøre virksomheten mer relevant for oppdragsgivere!

Linx legger grunnlaget for mer bærekraftig drift – miljømessig og økonomisk – gjennom innsamling, analyse og rapportering av data.

Linx funksjoner

Linx er merkeuavhengig og kompatibelt med merkenes egne løsninger.