Linx Plan

Linx Kjøre- og hviletid

– alle pålagte krav ivaretatt, og litt til

Med Linx Kjøre- og hviletid er alle pålagte krav ivaretatt. Enkel og oversiktlig oppfølging for transportbransjen.

Video skjermdump av Line Kjøre og hviletid

Slik fungerer Linx Kjøre- og hviletid

Dette får du

N

Full kontroll over sjåførens kjøre- og hviletid i sanntid

N

Hjelper sjåfør og selskap til å overholde regelverk; økt sikkerhet på veiene, redusert risiko for bøter

N

Bidrar til å optimalisere ruteplanlegging

N

Reduserte kostnader gjennom mer effektiv bruk av kjøretøy

N

Forenkler administrative prosesser for timelister, overtid, nattarbeid og lønnsutbetalinger

N

Sjåfør kan lukke og kvittere ut brudd løpende mens det er friskt i minne

Linx Plan gir bedriften full kontroll

Enklere oppfølging av kjøre- og hviletid

Oppfølging av kjøre- og hviletid kan være et styr og by på kjedelig ekstraarbeid. Vanlige utfordringer er at det går lang tid fra et brudd skjer til det «lukkes» og at de som jobber på kontoret må mase på sjåførene for å få dem til følge opp bruddet.

Kjøre- og hviletidsreglene på 1-2-3

 

Kjøretid

 • Daglig kjøretid kan forlenges med maks én time, og maks to ganger pr uke.
 • Maks kjøretid ila. én uke er 56 timer.
 • Maks kjøretid ila. to uker er 90 timer.
 • En uke defineres fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

Døgnhvile

 • Døgnhvilen må alltid være gjennomført innen en 24-timers periode.
 • Normal døgnhvile er 11 timer.
 • Utvidet døgnhvile kan være 3 + 9 timer (kan avbrytes ifm. av/på ferger, maks to ganger og maks én time).
 • Redusert døgnhvile er 9 timer og kan gjøres maks tre ganger per uke. NB! Kan ikke avbrytes ifm. av/på ferge.

Ukehvile

 • Normal ukehvile er 45 timer.
 • Ukehvile kan reduseres ned til minimum 24 timer.
 • Reduksjoner i ukehvile må kompenseres med likt antall timer innen tre uker, i sammenheng. med annen døgnhvile eller ukehvile.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS) – hovedregel

 • Ved normal arbeidstid kan man jobbe inntil 9 timer med minimum 30 minutters pause.
 • Ved arbeid utover 9 timer, skal man ha minimum 45 minutters pause.
 • Pausene kan fritt deles inn i mindre pauser på minimum 15 minutter.
Linx rådgiver

Klar til å effektivisere driften?

Vi hjelper deg i gang – ta kontakt i dag!

Med Linx kan jeg følge med på hvordan sjåførene kjører og på forbruket på bilene.

Anette Johnsen, kontorsjef Trond Johnsens Transport