Anette Johnsen i Trond Johnsens Transport

Enklere hverdag og mindre styr

Anette Johnsen er kontorsjef hos Trond Johnsens Transport på Furnes mellom Hamar og Brumunddal. Med ansvar for økonomi og personal, vet hun alt om viktigheten av effektiv drift.

Gjennom innsamling og sammenstilling av data, kan Linx være et viktig bidrag til en enklere hverdag for profesjonelle transportører og maskinentreprenører. Takket være enkel visualisering i løsningen med tall og grafer, kan Anette ved hjelp av Linx nå identifisere forbedringspotensialer og målrette innsats.

Pilotkunde

Trond Johnsens Transport har vært en av flere pilotkunder i utviklingen av Linx. De begynte å bruke løsningen i 2017 for å følge opp sjåførene med tanke på mer økonomisk kjøring. Etter å ha brukt Linx aktivt i noen år, har de høstet mange nyttige erfaringer. Nå er de klare til å ta i bruk flere funksjoner i løsningen.

Linx inneholder en rekke funksjoner som til sammen er med på å gi en enklere og mer effektiv transporthverdag. Kundene kan velge mellom tre ulike pakker avhengig av den enkeltes behov og mot en fast månedsavgift. Pakkene inneholder ulike funksjoner som hver for seg og sammen gir muligheter for digitalisering og profesjonalisering av driften.

Med Linx har Anette alle relevante data tilgjengelig på ett sted. Dette forenkler oppfølgingen av sjåførene og de tolv bilene. I tillegg forenkles kommunikasjonen mellom henne på kontoret og sjåførene som er ute på veien.

Sitter igjen med mer

– Linx har gjort oss veldig bevisste på hva vi til enhver tid gjør og vi ser at vi sitter igjen med mer. Du slipper at det blir så mye jobb med alt. For oss er Linx nyttig, oversiktlig og veldig enkelt i bruk. Jeg tenker at alle transportører bør være interesserte i å digitalisere driften med løsninger som Linx, sier Anette.

Så langt har Trond Johnsens Transport for det meste brukt Linx til sjåføroppfølging med fokus på god og økonomisk kjøring.

– Med Linx kan jeg følge med på hvordan sjåførene kjører og på forbruket på bilene. Hvis for eksempel to biler går i samme rute og vi ser at den ene bruker mer drivstoff enn den andre, kan vi gjøre et dypdykk og finne ut hvordan vi kan redusere forbruket.

Linx gir transportfirmaet månedlige rapporter. Sammen med sjåførene går de igjennom hvor langt de har kjørt, hvor mye de har rulla, hvor mye de har kjørt på tomgang, hvor fort de har kjørt i gjennomsnitt, bruk av cruisekontroll også videre.

­– Det er veldig fint at vi kan se hvor mye, eller i vårt tilfelle hvor lite, bilene har stått på tomgang. I mai var vi nede på 3 prosent på hele flåten på tomgangskjøring. Så lavt har det aldri vært før, smiler Anette.

Enkel, digital håndtering av brudd på kjøre- og hviletid

Planen framover er å ta i bruk enda flere funksjoner i Linx. Neste steg er kjøre- og hviletidsrapporteringen som skal gjøre at oppfølgingen med kjøre- og hviletid går raskere og enklere enn i dag. Med analysefunksjonen i Linx kan sjåførene og Anette slippe det månedlige papirmøllearbeidet.

Fartsskriverdata hentes fra kjøretøyets fartsskriver via kjøretøyets telematikk og overføres til Linx via produsentens API en til to ganger i døgnet. All overføring og behandling av data skjer automatisk. Sjåførene mottar bruddrapporter og kan kvittere ut bruddet kort tid etter at det har skjedd. Dermed slipper sjåførene å vente på en samlerapport flere dager eller uker etter at bruddene har skjedd. Ved bedriftskontroll kan rapporter tas ut etter ønske og behov. Her vises sjåførens forklaring og bileiers kommentarer på hvert enkelt brudd, på en enkel og oversiktlig måte.

– Erfaringene med Linx har så langt vært veldig bra. Nå gleder jeg meg til å ta i bruk analysefunksjonen for kjøre- og hviletidsbrudd. Ting blir så mye enklere når vi har vi alt digitalt i stedet for å drive med papir, sier Anette.