Linx gir Lierhagen Transport viktige data og rapporter

Gode erfaringer med Linx

Hos Lierhagen Transport AS er de godt i gang med å bruke Linx. Mer motiverte sjåfører og lavere utgifter til drivstoff har ført til en pangstart i bruken av den nye kundeportalen.

Lierhagen Transport AS holder til på Rudshøgda. Her utføres alt av tømmertransport og flytting av maskiner. Selskapet har til sammen fem tømmerbiler og en bil for maskintransport. Tar vi med morselskapet Lierhagen Skogsdrift AS er det til sammen 20 mennesker som har arbeidsplassen sin i lokalene på Rudshøgda, ikke langt fra Volmax’ lokaler nord for Hamar.

Fokus på effektiv drift

Lierhagen Transport AS har brukt Linx siden vinteren 2019. Daglig leder Stig Roar Lierhagen og administrasjonsleder Ann Kristin Lierhagen har så langt bare gode erfaringer med den nye kundeportalen. De forteller at de bruker Linx aktivt i det daglige arbeidet og at alle sjåførene nå er i gang med bruken.

Stig Roar forteller om en hverdag med små marginer og lite å gå på.

– Skal vi henge med framover trenger vi systemer som Linx for å hele tiden ha riktig fokus på effektiv drift. Vi må spare der det går an og det første vi må begynne med er drivstoff. Da er det fint å bruke Linx. Når det er månedsavslutning får vi full rapport fra en Linx-rådgiver med en liten kommentar på hvordan hver enkelt sjåfør har kjørt. Denne rapporten skriver vi ut og legger i hyllene slik at sjåførene selv kan se hvordan de har kjørt. Fordi sjåførene hele tida kan se score på kjøring og utrulling, kjører de mykere i trafikken.

Med de marginene som er i transportbransjen har vi ingenting å gå på. Skal vi henge med framover trenger vi systemer som Linx for å holde fokus på effektiv drift.

Stig Roar Lierhagen, daglig leder Lierhagen Transport

Bedre oversikt over sjåførene

Administrasjonslederen, som også er søsteren til Stig Roar, forteller at sjåførene i tillegg til å være mer motiverte også har blitt «mildere» i kjøringa. På seks måneder med Linx har bedriften i gjennomsnitt redusert dieselforbruket med cirka tre tusen kroner per bil per måned, dette utgjør en besparelse på 7 prosent som legger seg rett på bunnlinja.

– Som alle andre sjåfører mente også våre sjåfører at de kjørte veldig bra, men etter bare kort tid med Linx fikk de en aha-opplevelse fordi de så hva som kunne forbedres. Den største fordelen er at Linx gir oss en helt annen oversikt over hvordan sjåførene kjører og at vi sammen kan snakke om hvordan de kan kjøre med en annen flyt. Fordi Linx er oversiktlig og enkelt i bruk både for de som sitter med data og de som ikke gjør det, blir det enklere å ta oppfølgingstimer og ha dialog med sjåførene.

Fornøyde sjåfører

Ann Kristin sier at Linx også er blitt godt mottatt også av sjåførene.

– Dette er nytt, relevant og spennende og noe som interesserer alle. Sjåførene er selvfølgelig interessert i å være best og vil ha hundre prosent score på alt, så når de ser scoren sin er det flere som har gjort store endringer og krabbet høyere oppover på lista.

En av sjåførene er Kai Roger Kristiansen. Han sier at det har skjedd noe etter at de begynte å bruke Linx.

– Linx har gjort meg mer bevisst på alt jeg gjør, som hvordan jeg bremser ned og hvordan jeg gir på igjen. Jeg har også blitt mer bevisst på flyt og utrulling. Nå slipper jeg gassen før jeg kommer over en bakketopp i stedet for å holde hele veien. Bilene våre bruker 7 liter på mila i snitt, så hvis vi kan gå ned en halv liter på mila sier det seg selv at det blir store summer.

Fakta Lierhagen Transport

  • Holder til på Brumunddal
  • 5 sjåfører
  • 5 tømmerbiler og 1 transportbil
  • 1 daglig leder
  • 1 Administrasjonsleder for begge selskapene
  • 1 verkstedmester

Nå er vi sjåfører mer bevisste på bruk av cruisekontroll og unødvendig tomgangskjøring. Før slo vi kanskje ikke av motoren under en kort stopp, men nå ser vi hvor stor forskjell det kan utgjøre.

Kai Roger Kristiansen, sjåfør Lierhagen Transport