Morten Natedal i Tipp Transport bruker Linx

Enklere oppfølging av kjøre- og hviletid

Oppfølging av kjøre- og hviletid kan være et styr og by på kjedelig ekstraarbeid. Vanlige utfordringer er at det går lang tid fra et brudd skjer til det «lukkes» og at de som jobber på kontoret må mase på sjåførene for å få dem til følge opp bruddet. For mange sjåfører som lever livet ute på veien, er heller ikke kontorarbeid det som står høyest i kurs.

Vil ha færre brudd

Dette er ikke ukjente problemstillinger for Tipp Transport i Porsgrunn. Daglig leder Morten Natedal har ansvaret for nærmere 100 sjåfører. For å få ned antall brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, er bedriften nå i gang med å bruke en helautomatisk løsning i oppfølgingen av bestemmelsene.

Den skybaserte plattformen gjør det enklere å etterleve lovverket slik at dagens manuelle oppfølgingsarbeid ikke lenger blir nødvendig. Den aktuelle tjenesten er en av flere funksjoner i den norskutviklede løsningen og hører til pakken «Linx Plan», som gjør det enklere for transportører å overholde lovpålagte krav om kjøre- og hviletid.  

Vil ha det ordentlig og ryddig

– At bruddene kommer raskere til sjåføren i stedet for at det blir en «historisk greie» hvor vi må gå flere uker tilbake i tid og finne ut hvem som gjorde hva, er en kjempefordel for oss. Vi vil jo ha det ordentlig og ryddig. Kontroll på kjøre- og hviletid er viktig, sier Natedal.

Han forteller at det er enkelt å se og kommentere bruddene, og å ta det der og da. Det er enkelt å forstå hvilket brudd som har skjedd av hvem og hva som gjøres for at det skal bli lukket raskt. For Tipp Transport som har mange ulike merker av biler og maskiner, er det dessuten en stor fordel at løsningen håndterer alle biltyper.

Rask behandling av brudd

Linx er en merkenøytral løsning som gjør at sjåfør og lastebileier slipper å bruke tid på manuell håndtering av brudd i etterkant. Med et enkelt tastetrykk kan sjåføren behandle og lukke brudd på telefon, nettbrett eller PC kort tid etter bruddet har oppstått.

Fordeler med Linx i oppfølgingen av kjøre- og hviletid

  • Papirløs oversikt over alle overtredelser, rask håndtering i samsvar med myndighetskrav
  • Data fra fartsskriver og sjåførkort lastes ned regelmessig og lagres forskriftsmessig
  • Full oversikt over historikk og utvikling i antall og typer brudd 
  • Unngå sanksjoner fra myndigheter

Linx er en digital verktøykasse som samler inn og sammenstiller data for å skape en enklere hverdag for profesjonelle transport- og entreprenørbedrifter.

Kom i gang med Linx du også