Tipp Transport bruker Linx

Grønn transportør

Tipp Transport i Porsgrunn med over 100 medarbeidere har benyttet Linx-løsningen et drøyt år. På plassen utenfor kontoret til daglig leder Morten Natedal står både tippbiler, skapbiler, kranbiler, containerbiler, tankbiler, hjullastere og gravemaskiner fra Caterpillar, Volvo, Scania, MAN, Mercedes og DAF.

Alle data på én plattform

– Den store fordelen er at vi kan forholde oss til én løsning i stedet for flere forskjellige systemer hvor de ulike opplysningene ligger. Linx gir oss viktig informasjon og rapporter på alt av kjøretøy og utstyr samlet digitalt, dette gir oss en god og rask oversikt over bilene og maskinene våre. Informasjonen er ikke bare lett å finne, den hjelper oss også å ta bedre beslutninger.

Natedal forteller at de bruker flere av tjenestene i Linx, men at de viktigste så langt har vært kjørestilsoppfølging, verkstedbestillinger og oppfølging av kjøre- og hviletid. Spesielt dette med oppfølging av kjørestil er noe Tipp Transport har satset mye på.

Slipper unødvendige kostnader

– Når sjåførene kjører optimalt i henhold til de grensene vi har satt i Linx-løsningen, vet vi at vi ikke har en kostnadsulempe. Sjåførene får kjennskap til sin egen score og vet hele tiden om de er innenfor eller utenfor grenseverdiene. Hos oss har vi gjort det slik at sjåførene får en bonus ut ifra hvordan de kjører. At de får igjen for å kjøre smart har ført til at de konkurrerer seg imellom, dette er veldig positivt, sier Natedal.

All data på én plattform

Viktig for miljøavtrykket

Natedal forteller at Linx er en enkel løsning i bruk og at de kan gjøre det meste selv. Likevel benytter de seg ofte av rådgivningstjenestene som følger løsningen. Bedriften kjører mye for store kunder som er opptatt av miljøaspektet og har derfor hatt fokus på miljø i lang tid. 2021 skal brukes på å utarbeide ytterligere planer rundt miljøaspektet.

 – Vi bruker rådgiverne i Linx når vi har spørsmål om helhetlige bærekraftløsninger, enten det er spørsmål om innkjøp av elbiler, biogassbiler, utslipp eller andre miljøtiltak, sier Natedal som er overbevist om at løsninger som Linx bidrar til å gjøre bedriften mer konkurransedyktig.

– Vi driver i en del av næringa hvor det er avgjørende med kvalitet på alle områder for å være en førsteklasses transportør. Vi ønsker å være en transportør som tar grep med tanke på framtida, da må vi ha de beste løsningene for effektiv og bærekraftig helhetlig drift. At det finnes en merkenøytral plattform som hjelper oss å følge opp at ting er i orden og foregår lovlig – med rådgivere tilgjengelig – gir oss en trygghet for at vi følger opp ting på gode og riktige måter. 

På vei til å bli grønne og digitale

Tipp Transport er på god vei til å bli grønne og digitale på alt fra sjåfører, biler, maskiner og utstyr til det daglige arbeidet med å følge opp lover, krav og regler. Noe som gleder den daglige lederen.

– Vi ønsker å få alt rundt drift til å henge sammen. Uten en løsning som Linx måtte vi selv brukt tid og penger på å samle data fra forskjellige systemer fra ulike leverandører. Når alt er samlet i en og samme plattform, får vi en enkel totaloversikt og en god løsning å forholde oss til. Over tid vil nok Linx gjøre at vi kan være færre folk i administrasjonen, sier Natedal.