Vi blir med på veien

Flåtestyring av lastebiler og tungtransport

Lurer du på hva flåtestyring er og hvordan et digitalt flåtestyringssystem fungerer? Her er nyttig informasjon. 

Hva er flåtestyring?

Flåtestyring, også kjent som flåteadministrasjon handler om å styre og overvåker en «flåte» av kjøretøy, for eksempel lastebiler.

Hvordan fungerer et flåtestyringssystem?

Et flåtestyringssystem er et sett med verktøy og programvare som styrer, administrerer og samler data fra alle kjøretøyer som inngår i bedriftens flåte.  Et flåtestyringssystem kan ha mange funksjoner:

Kjøretøysporing

Ved å installere telematikkenheter i kjøretøyene, får man informasjon i sanntid om posisjon, fart, kjørerute og andre kjøretøyrelaterte data. Informasjonen samles ut i en sentral enhet og gjør dataene lett tilgjengelige 

Kjøretøydata og rapportering

Flåtestyringssystemet kan lage rapporter og analyser basert dataene, slike kan være rapporter om kjøretøyets ytelse, drivstofforbruk, kjøretid, vedlikeholdsbehov og sjåføratferd.

Rutetilpasning

Flåtestyring kan hjelpe med å optimalisere kjøreruter basert kundeadresser, leveringsprioriteter, trafikkforhold, rekkevidde, utnyttelsesgrad og kjøretøyenes kapasitet. Dette bidrar til økt effektivitet og redusert kjøretid og kjørelengde. Bra for både økonomi og bra for miljøet!

Energiforbruk

Slik overvåking kan eksempelvis raskt identifisere unormalt høyt energiforbruk eller drivstoffsvinn. Du kan få data om energinivåer og kan tilpasse etter dette for å holde kostnadene nede gjennom mer effektiv drift. 

Vedlikehold

Systemet varsler om service- og vedlikeholdsbehov, eller kontroller basert på kjøretøydata. Et kjøretøy i dårlig stand, utgjør en risiko i forhold til kvalitet og leveranspålitelighet, samt at forbruk og driftskostnader ofte er høyere. 

Sjåførhåndtering

Flåtestyringssystemet kan spore sjåførers aktiviteter, score kjøreatferd som hastighet, akselerasjon og bremsing, administrere sjåførers timer og håndtere sjåførers loggbøker – selvsagt i samsvar med regler og forskrifter for personvern.

Analyse og rapportering

Du kan hente ut ulike analyser og rapporter basert på innsamlede kjøretøydata, dette gir deg oversikt og kontroll uten mye manuell håndtering. 

Lurer du å noe mer rundt flåtestyring? Kontakt oss og vi gir deg en gratis demonstrasjon av vårt flåtestyringssystem.