Miljøarbeid med Linx

ESG-rapportering for transportbransjen 

Bedrifter har ofte ambisiøse klimamål, men kan ha problemer med å rapportere på dem på en adekvat måte. For å rapportere på nye bærekraftskrav trengs data av god kvalitet. Om ikke lenge vil kravene fra myndighetene til bærekraftsrapportering nærme seg kravene til finansiell rapportering. Nye regulatoriske krav blir iverksatt for 2024 og 2025 rapporteringen, og krever at ESG rapporteringen er utført med pålitelighet i innsamling og med tydelig dokumentasjon på hvor tallene kommer fra for å tilfredsstille regelverket.

Bedrifter har ofte ambisiøse klimamål, men kan ha problemer med å rapportere på dem på en adekvat måte. For å rapportere på nye bærekraftskrav trengs data av god kvalitet. Om ikke lenge vil kravene fra myndighetene til bærekraftsrapportering nærme seg kravene til finansiell rapportering. Nye regulatoriske krav blir iverksatt for 2024 og 2025 rapporteringen, og krever at ESG rapporteringen er utført med pålitelighet i innsamling og med tydelig dokumentasjon på hvor tallene kommer fra for å tilfredsstille regelverket.

Linx gir deg en automatisert innsamling av data innen de tre områdene E-S-G; miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Ved bruk av IoT enheter samles all relevant informasjon inn fra virksomhetens direkte kilder som eies eller kontrolleres av bedriften. 

Vi måler reelle data og garanterer deg den mest nøyaktige beregningen av miljøutslipp sammenlignet med konvensjonelle beregningsverktøy. Full automatisering, ingen kalkulator, ingen regneark og ingen papirarbeid. Det betyr en presis rapportering innenfor alle områder basert på faktiske bruk av driftsmidlene. 

Analysert informasjon inkluderer beskrivelser av virksomhetens miljøpåvirkning, arbeidsforhold for ansatte, samfunnsansvar og utførelse av myndighetskontroller. Dette hjelper bedriften å identifisere og håndtere potensielle risikoer og utfordringer. I tillegg til å vise at bedriften tar samfunnsansvar og det grønne skifte på alvor, vil dette bidra til å øke tilliten til selskapet hos kunder, ansatte og samarbeidspartnere. 

Med Linx trenger ikke bærekraftsrapportering å være komplekst eller tidkrevende. Vi gir deg de relevante nøkkeltallene du trenger for å rapportere på, slik at det som kan oppleves som et nytt rapporteringsregime fra myndighetene, kan bli ditt nye konkurransefortrinn, unike salgsargument og være grunnlaget for fremtidig vekst.

Bare les her om hvordan en av våre kunder – SR Group har gått til bestilling av 50 hydrogenbiler for å sørge for fremtidig vekst