Mer bærekraftig flåtedrift – Å bli grønn er lettere enn du tror

Å bli grønn er lettere enn du tror

Kim Finkenhagen

Det finnes knapt en transportør som ikke kjenner på kravene til å drive grønt i dag. Spørsmålet er bare hvordan. Her gir vi deg en praktisk innføring i hvordan du kan få grønnere drift.

Skrevet av Kim Finkenhagen

Start med å lage et policy-dokument

En grønn flåtepolitikk starter med et såkalt policy-dokument som skisserer forpliktelsene og planene som skal hjelpe deg å drive en renere og mer effektiv flåte. Et slik policy-dokument trenger ikke være omfattende i starten. Det viktigste er at du får «de grønne tankene» ned på papiret, og at du legger opp til et dynamisk dokument som kan utvikle seg i takt med bedriftens arbeid for å bli mer grønn.

Sett bestemte mål

I policy-dokumentet må du forklare trinnene bedriften skal ta for å redusere utslipp. En viktig del av dette er å forklare hvordan bedriften skal klare å ta mer miljøvennlige beslutninger, hvordan mål skal identifiseres og hvordan suksess skal måles.

Linx gir innsikt som hjelper deg å møte flåtens miljømål

Mange av tiltakene du kan ta er raske og rimelige å iverksette, og kan gi umiddelbare resultater. Med Linx-kan du analysere og visualisere flåtens påvirkning på miljøet. Dette gir et godt grunnlag for å gjøre tiltak som reduserer påvirkningen på miljøet.

Linx gir deg innsikt i viktige parametere som drivstoffeffektivitet, unødig tomgangskjøring og hvor økonomisk sjåførene dine kjører. Med denne innsikten kan du lage et forutsigbart vedlikeholdsprogram som hjelper deg å møte flåtens miljømål, som du har definert i policy-dokumentet.

Linx vokser med flåten din

Linx er en effektiv, lønnsom og bærekraftig løsning som vokser med flåten din og på den måten gir deg stadig mer verdi på lang sikt. I tillegg til innsikt i avgjørende parametre for grønnere drift, hjelper Linx deg med energimåling og bærekraftsrapportering.

Linx gir oversikt og historisk innsikt

Fremtiden i transportbransjen innebærer at vi en dag skal gå bort fra diesel. I et slikt scenario vil historisk innsikt ha stor betydning for å effektivt kunne planlegge fremtiden, og ta gode avgjørelser om kapasitet og behov.

Miljøpåvirkning fra lastebilbransjen

Mens lastebilindustrien har forbedret kjøretøy- og ruteplanleggingen sammenlignet med for noen tiår siden, har fraktvolumet økt så raskt at klimagassutslippene (GHG) nesten har doblet seg på samme tid. Denne trenden er sterkt økende.
Det er ingen overraskelse at lastebilindustrien står overfor et økende antall krav og reguleringer av utslippsrelatert lovgivning, fra både nasjonalt hold og EU. Krav til energieffektivitet og utslippsreduksjoner for flere forurensende stoffer fra mellomstore- og tunge kjøretøyer, er trenden fra både innkjøpere og forbrukere av transporttjenester.

Fordeler ved grønn flåtepolitikk

Foruten å sikre overholdelse av regelverk, er det mange fordeler for flåter som implementerer en helhetlig grønn flåtepolitikk, blant annet:

  • Redusert organisatorisk karbonavtrykk.
  • Redusert energiforbruk og kostnader.
  • Reduksjon av kollisjoner/skader og bedre trafikksikkerhet.
  • Reduserte vedlikeholdskostnader.
  • Forbedret arbeidsforhold for sjåføren.

Flåteeiere må ta ansvar

Samtidig som kjøretøyteknologi og motorer har blitt mer effektive og renere, har altså utslippene nær doblet seg. Det er med andre ord ingen tvil om at «den tunge lastebiltransporten» har en målbar innvirkning på klimaendringene. Flåteeiere må derfor anerkjenne sitt ansvar for å løse denne utfordringen. Her kan du lese I neste del ser vi på de umiddelbare tiltakene transportselskaper kan ta for å begynne å redusere miljøpåvirkningene, samtidige som man oppnår fordeler for driftskostnadsbesparelser, tryggere og mer fornøyde sjåfører.


Dette er første del av artikkelserien «Mer bærekraftig flåtedrift», les de andre artiklene her:

Del 1 – Å bli grønn er lettere enn du tror

Del 2 –  Kortsiktige grønne flåtestrategier og Linx

Del 3 – Viktigheten av sjåføradferd

Del 4 –  Langsiktige grønne flåtestrategier og Linx