Mer bærekraftig flåtedrift – Kortsiktige grønne flåtestrategier og Linx

Mer effektiv flåtestyring, mindre miljøavtrykk

Kim Finkenhagen

Riktig flåtestyring sparer miljøet og trenger ikke spise opp budsjettet. Se våre tips for en mer effektiv og grønnere flåte.

Utgangspunktet for ethvert grønt forbedringsprogram bør være å måle flåtens eksisterende ytelse og opptreden. Dette er et initiativ som vil hjelpe deg å forstå driftens nåværende miljøpåvirkning, og ikke minst kostnader og ulemper knyttet til miljøpåvirkningen.

Skrevet av Kim Finkenhagen

Nøkkelytelses-indikatorer (KPI-er) som bør måles:

  • Driftssykluser. Hvor mye blir hvert kjøretøy i flåten benyttet?
  • Ruter. Sporer du hvilke ruter som er mest effektive og hvilke som skape problemer?
  • Kilometerstand. Hvor mye benyttes hvert kjøretøy i flåten din?
  • Drivstoffkostnader. Hvor mye bruker du per år på drivstoff på kjøretøynivå og flåtenivå?
  • Drivstofforbruk. Bruker enkelte kjøretøy mer drivstoff enn andre? Hvorfor?
  • Vedlikeholdskostnader. Følger du forebyggende vedlikeholdsprogrammer, serviceintervaller og myndighetskontroller for å unngå ikke-planlagte driftsstanser og drivlinjeproblemer?
  • Kjøretøyutnyttelse. Brukes kjøretøyene i flåten din på den mest effektive måten? Er individuelle kjøretøy bedre egnet for ulike type oppgaver?
  • Sjåføratferd. Sporer du øko-kjørevanene til hver av sjåførene dine? Bruker du disse dataene for å gi all opplæring som trengs for flåten din?
  • Utslippseffekt. Hva er dine referanser og mål for utslipp? Hvilke steg kan du ta for å nå dine mål?

Linx som verktøy i arbeidet med grønn forbedring

Linx gir deg full oversikt over disse dataene. Løsningen kan hjelpe deg å samle dataene i ulike tidsperioder som kvartaler og år, slik at du får oversikt over sesongmessige svingninger i transportvolum og krav.

Linx gir gode data

Med Linx får du et godt detaljnivå på dataene og flere muligheter for god databehandling. Ulike veiforhold fra sesong til sesong kan påvirke den generelle effektiviteten i utnyttelse av flåten. Jo bedre kvalitet på dataene, jo mer verdifulle vil de være for fremtidig benchmarking, effektivitetsanalyse og forståelse av sesongsvingninger.

Andre eksempler på data Linx kan gi, er kjørelengde, drivstoff og vedlikeholdskostnader fordelt per kjøretøy. Det er her Linx kommer til sin rett og gir en spesiell verdi for deg som transportør. De fleste faktorene som påvirker drivstofføkonomi, kommer fra kontrollerbare elementer som kan måles og administreres med Linx.

Implementering av Linx som verktøy

Du kan ikke forbedre det du ikke måler! Derfor er implementering av Linx som verktøy et nøkkelelement i seriøse transportørers bærekraftsarbeid. Linx gir flåteforvaltere praktisk innsikt gjennom dashboard og scoreberegninger som prioriterer de mest relevante dataene for flåtens bærekraftsmål.


Dette er andre del av artikkelserien «Mer bærekraftig flåtedrift», les de andre artiklene her:

Del 1 – Å bli grønn er lettere enn du tror

Del 2 –  Kortsiktige grønne flåtestrategier og Linx

Del 3 – Viktigheten av sjåføradferd

Del 4 –  Langsiktige grønne flåtestrategier og Linx