Mer bærekraftig flåtedrift – Viktigheten av sjåføradferd

God sjåføradferd gir lavere CO2 avtrykk

Kim Finkenhagen

Hvordan få sjåførene til å kjøre mer effektivt og miljøvennlig? Stikkord for god sjåføradferd er feedback, opplæring – og selvsagt litt belønning.

Om sjåføradferden skal endres, er det avgjørende at sjåførene får muligheten til å vurdere sine egne kjørevaner. Med Linx får sjåførene tilgang til sitt eget dashboard, med KPI-er som inkluderer kjørestil, tomgang, sikkerhet, akselerasjon også videre.

Dette hjelper bedriften til å belønne sjåførene som jobber smartest for å redusere miljøpåvirkningene, samtidig som det kan gis viktig feedback og opplæring til sjåførene i den andre enden av poengskalaen.

Skrevet av Kim Finkenhagen

Analysering av tidsforbruk

Med GPS-sporing og ruting, gjør Linx det mulig å planlegge de mest drivstoffeffektive rutene med lav kjørelengde. Kombinert med analyse av sjåføraktiviteter i sanntid, får du mer effektiv bruk av kjøretøyene dine.

Økt lønnsomhet for bedriften

Innsikt i hva sjåførene har i gjenstående kjøretider og hvor mye tid som benyttes på ulike aktiviteter utenom kjøring, vil bidra til økt lønnsomhet for bedriften. Bedre utnyttelse av driftsmidlene, vil i de aller fleste tilfeller være den forbedringen som har størst effekt både på de økonomiske og miljømessige resultatene.

Høye energipriser

Energieffektivisering står helt sentralt både i dag og i fremtiden for transportører som ønsker å redusere sitt miljøavtrykk. I dag handler dette i stor grad om å redusere tomgangskjøring, noe som er aktualisert med de høye drivstoffprisene.

I tillegg til unødvendige kostnader, påvirker tomgangskjøring «kjøretøyets helse», noe som gir ekstra belastning, flere motortimer og lavere restverdi på flåten.

Med nye energikilder blir det større behov for planlegging og effektiv bruk. Dette fordi nye drivlinjer vil ha begrenset rekkevidde og infrastrukturen for energipåfylling ikke vil være fullstendig utbygd før om mange år.

Linx reduserer ineffektiv og «dyr» kjøring

Etter å ha etablert et nullpunkt for flåten, satt nye mål for forbedring og klargjort Linx for å måle, vil det være nødvendig med sjåføropplæring for å redusere ineffektiviteten på nåværende kjøretøy og operasjoner.

Her er fem rimelige tiltak som gir rask avkastning på investeringen i Linx og i tillegg sørger for kompetanseheving hos sjåførene dine.

  1. Installer dekktrykk-monitorering, og sørg for å ha riktig dekk med lavest mulig rullemotstand og lufttrykk. Husk å laserkontrollere alle aksler og å utføre daglig sjekk for punkterte dekk, feil lufttrykk og skeive aksler. Dette vil ha stor påvirkning på energiforbruket og slitasjen på kjøretøyet.
  2. Gjør en evaluering av antall kjøretøy, bruksmønster, kilometerproduksjon, ruter og størrelsen på kjøretøyene som kreves for å gjennomføre virksomhetens og flåtens oppdrag. Å vurdere vekt, lastekapasitet, motorstørrelse og kabinbehov kan føre til så mye som 30 prosent besparelse i drivstofforbruk.
  3. Tren sjåførene i effektiv bruk av kjøretøyet og dets funksjoner. Her er det viktig å gi god informasjon til sjåførene om fordelene med god kjørestil. Dette tiltaket kan redusere energiforbruk med opptil 25-30 prosent og samtidig ha kostnadsreduserende effekter på vedlikehold og sykefravær. Dette kommer frem i forskning fra Transportøkonomisk institutt, som har benyttet Linx som verktøy.
  4. Maksimér tilgjengelig plass for inntektsgenererende last. Økt nyttelast vil ha direkte effekt på resultatet, i tillegg til at antall turer som kreves, reduseres. Dette er et av tiltakene som kanskje vil ha størst effekt på klimaet.
  5. Sørg for at sjåførene overholder den maksimale hastigheten på 80 km/t når de er ute og kjører. Redusert hastighet med bare 5-10 km/t vil kunne føre til store drivstoffbesparelser.

På vei til å bli grønn

Når disse kortsiktige tiltakene har blitt implementert og Linx viser forbedrede nøkkeltall og trender i tillegg til redusert miljøpåvirkning og positiv avkastning på driftsmiddelet, kan flåteforvaltere rette oppmerksomheten mot langsiktig strategier som alternativt drivstoff, flåteelektrifisering, ny teknologi og å bygge en ny bevissthet rundt bærekraft i bedriften.


Dette er trejde del av artikkelserien «Mer bærekraftig flåtedrift», les de andre artiklene her:

Del 1 – Å bli grønn er lettere enn du tror

Del 2 –  Kortsiktige grønne flåtestrategier og Linx

Del 3 – Viktigheten av sjåføradferd

Del 4 –  Langsiktige grønne flåtestrategier og Linx