Linx Pluss ikon

Fra data til verdifull informasjon

Digital løsning – jobb fra telefon og PC

 

Se driften digitalt der du er

Nye bransjekrav og fokus på digitaliserte prosesser skaper nye utfordringer for transport- og entreprenørbedrifter. Med utgangspunkt i dine data og sammenstilling av disse, blir Linx et viktig bidrag til profesjonalisering av drift gjennom økt oversikt, bedre kontroll og mer optimal materiellutnyttelse.

Oppdatert dataflyt

Linx genererer driftsinformasjon som har høy relevans for virksomheten. Informasjon presenteres på en enkel og oversiktlig måte for brukere i ulike roller. Løsningen baserer seg på kommunikasjon med produsentenes originale telematikk-systemer som monteres i kjøretøy og maskiner på fabrikk. Dette gir kvalitetssikret og oppdatert informasjon fra produsenten om endringer i datagrunnlaget.

 

Mer effektiv administrasjon

Linx sikrer effektiv administrasjon av maskin- og kjøretøyflåten, og bidrar til å redusere utslipp og driftskostnader. Løsningen gjør det også enklere å etterleve lover og regler, og imøtekomme krav fra oppdragsgivere og myndigheter.

Linx produktpyramide

Linx gjør deg grønnere

Jobber du døgnet rundt med de bilene og maskinene du har? Finner du ikke tida til å tenke framover? Lurer du på hva som er rett tidspunkt for å kjøpe elbil eller om det er lurt å investere i gassbil?

Våre rådgivere kan hjelpe deg med alt fra lønnsomhetsberegning til å levere inn Enova-søknaden. Vi har kalkylene klare – spør oss i dag!

Linx er en svært god løsning for effektiv energiledelse og andre tiltak innen miljø og HMS. Løsningen rapporter bruk og utnyttelse av kjøretøy med ulike nøkkeltall, og genererer egen miljøscore og miljøattest for din virksomhet.

I stadig flere anbudsprosesser må bedriftens arbeid med miljøtiltak dokumenteres, for eksempel totale CO2-utslipp knyttet til et konkret prosjekt. Linx er et godt verktøy for å dokumentere bedriftens ytelser på en rekke sentrale områder, og gir god dokumentasjon på bedriftens miljøavtrykk. Når Linx forteller at sjåførene har grønn score, vet du at du er på god vei til å bli grønn og mer relevant for oppdragsgivere!

Linx legger grunnlaget for mer bærekraftig drift – miljømessig og økonomisk – gjennom innsamling, analyse og rapportering av data.

 

Hvem kan bruke Linx

Løsningen er merkenøytral og kan brukes av små og store transport- og entreprenørbedrifter.

Krav om fartsskriver i yrkesbiler på mindre enn 3,5 tonn er på gang. Linx vil derfor også bli en mye brukt løsning av enda flere i fremtiden.

Linx er løsningen du trenger uansett om du har to biler eller en større maskinpark med stor variasjon i utvalget av kjøretøy og maskiner.

Løsningen krever ingen installasjon av hardware i kjøretøy, på maskin eller i bedriftens kontor, kun at datapakker/flåtestyring er aktivert på dine kjøretøy.

Byggherre eller entreprenør?

I et stadig mer karbonfokusert samfunn, må anleggsbransjen øke sin innsats for å redusere klimaavtrykket.

Transportkjøper eller vareeier?

Som kjøper av transporttjenester, er det mange ting du kan gjøre for å bidra til redusert klimaavtrykk fra transporten.

Spør oss – vi hjelper deg i gang!

Effektivisering av drift og digital transformasjon er ikke gjort på én dag. Det betyr ikke at det trenger å være vanskelig.

Vi trenger ikke mange opplysningene før vi kan si noe om hvordan Linx kan effektivisere din administrasjon og skape mer lønnsom drift. Sett av litt tid til en samtale, så vil vi hjelpe deg i gang med jobben som kan gi deg en enklere og mer lønnsom hverdag.

Linx gir oss viktige data og rapporter på biler, maskiner og sjåfører samlet digitalt.

Stig Roar Lierhagen, daglig leder Lierhagen Transport