Hvorfor Linx

LINX GIR LØSNINGER PÅ DINE UTFORDRINGER

Unødvendige Vedlikeholdskostnader?

Bedre planlegging knyttet til hvert kjøretøy og maskin

Høye drivstoffkostnader?

Se hvor effektivt sjåførene utnytter kjøretøy og maskin

Manglende oversikt på kontroller?

Motta varsler i god tid før myndighetspålagte kontroller

For lite dokumentasjon i anbudsprosesser?

Bedre innsikt gir grunnlag for mer presise økonomiske beregninger

Vanskelig å velge effektive tiltak?

Få innsikt i kjøreatferd og utnyttelsesgrad av kjøretøy og maskin

Med Linx har du alle opplysninger om bil, henger, maskin og sjåfør på ett sted. Dét gir deg en enklere hverdag med full kontroll og økt lønnsomhet. Enkelt og greit.