Supportvilkår

Hvilke supporttjenester som er inkludert for den enkelte kunde, vil avhenge av om man har en spesifikk supportavtale. Har man ikke en spesifikk supportavtale, gjelder følgende vilkår for support.

Supporttjenesten som er tilgjengelig for kunden, er todelt og kontaktes via e-post: support@linx.no

Teknisk support

Denne delen av supporttjenesten omfatter retten til å melde feil i tjenesten og feilsøking av problemer som er rapportert via support e-posten. ​Det er kun feil i løsningen forårsaket av leverandøren som er inkludert i den tekniske supporten. Rapportering, feilsøking og retting av denne type feil, er kostnadsfritt for melder av feil. Svartid er avhengig av leverandørens kategorisering og henvendelsens kompleksitet.

Brukersupport

Andre henvendelser angående bruken av systemet anses ikke som teknisk support. Gjelder henvendelsen feil som er forårsaket av brukeren, brukerstøtte, opplæring, etc., vil dette etter avtalt oppstartsperiode bli fakturert iht. gjeldende priser og betingelser for support.