Linx Plan

Linx Plan

 

Overhold lovpålagte krav for kjøre- og hviletid

  • Vår løsning for bedrifter som ønsker bedre oversikt over eget materiell og samtidig trenger et system for oppfølging av kjøre- og hviletid.
  • Få varsler og status for kontroller og vedlikehold.
  • Håndtere brudd på kjøre- og hviletid raskt og enkelt.

All data samlet på et sted

Linx Plan gir bedriften og sjåførene full kontroll på oppfølging av kjøre- og hviletid. Data fra fartsskriver og sjåførkort lastes ned regelmessig og blir lagret forskriftsmessig.

 

Verktøy som gir bedriften full kontroll

Linx Plan gjør det enklere å følge opp sjåførene ved å raskt se hvem som har, og ikke har, kvittert ut brudd.

Bedriften kan også analysere bruksmønster og statistikk for hele virksomheten – Et nyttige verktøy i virksomhetens arbeid med å forebygge og redusere antall brudd.

Enkelt og oversiktlig for sjåførene

Sjåfører kan på en enkel og oversiktlig måte se sine brudd, alvorlighetsgrad og behandlingsstatus. Rask behandling gjør det enklere for sjåfør å huske, forklare og kvittere ut bruddet.

Sjåførene kan også kjapt sammenlikne sin statistikk mot resten av virksomheten.

 

Byggherre eller entreprenør?

I et stadig mer karbonfokusert samfunn, må anleggsbransjen øke sin innsats for å redusere klimaavtrykket.

Transportkjøper eller vareeier?

Som kjøper av transporttjenester, er det mange ting du kan gjøre for å bidra til redusert klimaavtrykk fra transporten.
Linx rådgiver

Klar til å effektivisere driften?

Vi hjelper deg i gang! Linx Plan er en del av en skalerbar løsning som kan tilpasses din hverdag.

Se også våre andre pakker

Linx Pluss

Linx Pluss

Reduserer kostnader og øker lønnsomheten ved å få bedre oversikt over eget materiell

Vår løsning for bedrifter som ønsker bedre oversikt over eget materiell og samtidig har behov for å effektivisere driften.

Linx Plan

Linx Plan

Bedrer oversikt over eget materiell og forenkler jobben med å overholde lovpålagte krav for kjøre- og hviletid

Vår løsning for bedrifter som ønsker bedre oversikt over eget materiell og samtidig trenger et system for oppfølging av kjøre- og hviletid.

Linx Pure

Linx Pure

Alle tjenestene fra Linx Pluss og Linx Plan, samt enkel miljørapportering

Reduser utslipp og dokumenter miljøbelastning.

Sammenlign  funksjoner