Løsningen

Linx krever ingen installasjon og er alltid tilgjengelig på mobil, nettbrett og datamaskin.

FORDELER MED LINX

Linx samler informasjon fra ulike systemer og kilder. Når relevante data kobles opp mot hverandre og sees i sammenheng, skaper det stor verdi fordi kommunikasjonen mellom administrasjon, sjåfører og forhandler blir mer effektiv.

 

 •  Informasjon om aksler, påbygg og maskinutstyr
 • Hvordan kjøretøyet/maskinen er blitt brukt
 • Fartsskriver eller informasjon som sjåføren eller mekanikeren har lagt inn i loggboken
 • Informasjon om verkstedtimer, sjekklister, kampanjer 
 • Opplysninger fra blant annet Statens vegvesen, produsentene og Brønnøysundregistrene

MERKENØYTRAL LØSNING

 • Alle opplysninger om bil, henger, maskin og sjåfør på ett sted
 • Smartere oppfølging av sjåfører, biler og maskiner
 • Følg med på drift og når biler og maskiner må på verksted
 • Full verkstedhistorikk (gjelder Volvo og Renault)
 • Automatisk varsling om serviceinnkallinger og viktige tidsfrister
 • Bidrar til reduserte drivstoff- og vedlikeholdskostnader, samt redusert utslipp

Linx profesjonaliserer driften

Cognia Technology skal utvikle produkter og tjenester slik at våre kunder og partnere kan tilbys best mulig kundeopplevelser – også på digitale flater.

I tillegg til å benytte teknologi for å treffe kunder digitalt, har vi med oss en forståelse av betydningen av å skape gode personlige dialoger i virksomheter der «mennesker treffer mennesker».

Hent ut totalscore på ditt firma og bli bedre på oppfølging av sjåfører og materiell.

Hent ut relevant informasjon om bil. henger, maskin og sjåfør for optimal drift og kontroll.
Med Linx får du et mer bevisst forhold til sjåføradferd, som vil bidra til redusert drivstofforbruk.
Bli mer bevisst på å kjøre miljøvennlig, Linx viser blant annet CO2-utslipp.

Linx profesjonaliserer driften

Cognia Technology skal utvikle produkter og tjenester slik at våre kunder og partnere kan tilbys best mulig kundeopplevelser – også på digitale flater.

I tillegg til å benytte teknologi for å treffe kunder digitalt, har vi med oss en forståelse av betydningen av å skape gode personlige dialoger i virksomheter der «mennesker treffer mennesker».

Med Linx har du alle opplysninger om bil, henger, maskin og sjåfør på ett sted. Dét gir deg en enklere hverdag med full kontroll og økt lønnsomhet. Enkelt og greit.