Linx Pluss ikon

Linx Pluss

 

Reduser kostnader og øk lønnsomheten i bedriften

  • Vår løsning for bedrifter som ønsker bedre oversikt over eget materiell og samtidig har behov for å effektivisere driften.
  • Få lavere drivstoffutgifter og kontroll på utslipp.
  • Bli bedre til å utnytte kapasiteten – øk lønnsomheten.

Tallenes tale

Få full oversikt over ytelser og nøkkeltall for kjøretøy og maskiner, samt sjåførenes kjørestil og utnyttelsesgrader av kjøretøyet eller maskinen.

 

Effektivitet og lønnsomhet går hånd i hånd

Tjenestene i Linx Pluss bidrar til å redusere utslipp, minske miljøavtrykket og øke lønnsomheten.

Beregningene er merkenøytrale og tar høyde for trafikkmønster og karakteristikker ved ulike typer kjøring som distribusjon, langtransport og anleggstransport.

Enkelt og oversiktlig for sjåførene

Sjåfører kan enkelt se sin score og nøkkeltall på mobilen og sammenlikne seg mot resten av virksomheten.

Siden kjørestilscoren i Linx er uavhengig av bilprodusent, er sjåførscoren rettferdig for alle og viser enkelt hva som kan forbedres hos den enkelte.

 

Byggherre eller entreprenør?

I et stadig mer karbonfokusert samfunn, må anleggsbransjen øke sin innsats for å redusere klimaavtrykket.

Transportkjøper eller vareeier?

Som kjøper av transporttjenester, er det mange ting du kan gjøre for å bidra til redusert klimaavtrykk fra transporten.
Linx rådgiver

Klar til å effektivisere driften?

Vi hjelper deg i gang! Linx Pluss er en del av en skalerbar løsning som kan tilpasses din hverdag.

Se også våre andre pakker

Linx Pluss

Linx Pluss

Reduserer kostnader og øker lønnsomheten ved å få bedre oversikt over eget materiell

Vår løsning for bedrifter som ønsker bedre oversikt over eget materiell og samtidig har behov for å effektivisere driften.

Linx Plan

Linx Plan

Bedrer oversikt over eget materiell og forenkler jobben med å overholde lovpålagte krav for kjøre- og hviletid

Vår løsning for bedrifter som ønsker bedre oversikt over eget materiell og samtidig trenger et system for oppfølging av kjøre- og hviletid.

Linx Pure

Linx Pure

Alle tjenestene fra Linx Pluss og Linx Plan, samt enkel miljørapportering

Reduser utslipp og dokumenter miljøbelastning.

Sammenlign funksjoner