Miljøarbeid med Linx

Linx for transportkjøper og vareeier

Du som kjøper transporttjenester, kan bidra til redusert klimaavtrykk.

Logger detaljerte data

Alle transportmidler – fra varebiler til tunge lastebiler – logger detaljerte data om kjøreadferd, energiforbruk, CO₂-utslipp, kapasitetsutnyttelse med mer. Dette åpner opp for helt nye muligheter for transportkjøpere og gjør at det ikke lenger er noen grunn til å kjøpe transporttjenester av en aktør som ikke er best i klassen.

Større krav til åpenhet og dokumentasjon

Som transportkjøper må du regne med at kundene dine forventer at du gjør det som er mulig for å øke trafikksikkerheten og bidra til at transportsektoren reduserer sitt CO₂-utslipp. En viktig del av dette er krav til åpenhet og at du kan dokumentere ditt faktiske bidrag for å begrense klimapåvirkningene.

Om disse kravene ikke kommer fra kundene dine, vil det garantert komme fra EU og myndighetene. Frem mot 2025 vil kravene til rapportering øke betydelig og innholdet i rapporteringen vil være helt avgjørende for vilkårene på finansiering og tilgang til kapital. Fokus på bærekraft vil lede til nye forretningsmuligheter og skape sosial-, miljømessig- og økonomisk verdi for dem som ikke ser begrensninger i å bidra til oppfyllelsen av FNs globale mål for bærekraftig utvikling. 

Økt forståelse av virksomhetens miljøpåvirkning

Med Linx vil du som vareeier få et verktøy som vil gi deg en god forståelse av virksomhetens påvirkning på samfunn og miljø. En forståelse som vil være helt avgjørende for virksomhetens fremtidige vekst, risikostyring og interessentrelasjoner.

Linx vil gi deg eksakte og aktuelle målinger av ulike parametere, som vil hjelpe bedriften til å forbedre miljøarbeidet. Linx vil være en integrert del av en moderne forretningsdrift, og et nøkkelverktøy i arbeidet med kontinuerlig forbedring og håndtering av risiko og bærekraft knyttet til verdikjedene for transport og logistikk.

Eksempelvis vil en virksomhet med høy grad av tomkjøring, eldre euroklasser, høy tomgangsprosent og mange brudd på kjøre- og hviletid, ha en høy risikograd. Noe som igjen kan medføre dårlige kapitalbetingelser og at man er mindre attraktiv som samarbeidspartner.

Fremover vil det ikke være tilstrekkelig å kun rapportere på tradisjonelle økonomiske parametere. Ikke-finansiell informasjon gir deg muligheten til differensiering, identifisering av forbedringspotensialer og til å utvikle innovative løsninger.

Verdien av oppdaterte data

Enten dine viktigste utfordringer påvirker trafikksikkerhet, stabilitet i forsyningskjede, arbeidsulykker eller energiforbruk, ligger det stor verdi i å ha tilgjengelig oppdaterte og nøyaktige data. Med Linx vil du forbedre dine prestasjoner gjennom økt innsikt i hele verdikjeden. Oversikt og kontroll over hele verdikjeden, vil være svært viktig for å kunne håndtere mulige risikoer og mangler tilknyttet leverandører. Linx bidrar til økt transparens for bærekraftig innkjøp og sporbarhet.

Å ta miljø på alvor vil være et viktig parameter for fremtidig suksess. Å ikke være lydhør overfor kunder, investorer, myndigheter og andre samfunnsaktører, vil kunne føre til uopprettelig skade og i verste fall at virksomheten ikke blir relevant i fremtiden.

Linx sikrer kvaliteten i datamaterialet

Det forventes i økende grad at bedrifter leverer rapportering av høy kvalitet og lever opp til en rekke industristandarder og internasjonale retningslinjer. Med Linx får du sikret kvaliteten i datamaterialet, og du baserer rapporteringen din på reelle tall som oppfyller internasjonale standarder og retningslinjer. Dette øker troverdigheten i rapporteringen og gir deg et solid grunnlag for å forbedre virksomhetens resultater.

Linx gjør det mulig å se ditt miljøavtrykk

Linx måler de mest sentrale tingene som trengs for å redusere klimapåvirkningen – både energibruk og klimautslipp. Som bedrift må du vite hva ditt faktiske forbruk er og hva ditt avtrykk er. Lukker du øynene for dette, løper du en enorm risiko som bedrift, samtidig som du ikke utnytter fremtidige muligheter for økonomisk vekst og lønnsomhet.