Å bli grønn er lettere enn du tror

Å bli grønn er lettere enn du tror

Det finnes knapt en transportør som ikke kjenner på kravene til å drive grønt i dag. Spørsmålet er bare hvordan. Her gir vi deg en praktisk innføring i hvordan du kan få grønnere drift. Skrevet av Kim Finkenhagen Start med å lage et policy-dokument En grønn...
Kortsiktige grønne flåtestrategier og Linx

Kortsiktige grønne flåtestrategier og Linx

Ønsker du en grønnere og mer bærekraftig flåte på kort sikt uten at det spiser opp hele budsjettet? Da bør du fokusere på initiativer som gir raske effekter og som ikke har noen – eller relativt lave – kostnader å implementere. Utgangspunktet for ethvert grønt...
Viktigheten av sjåføradferd i grønne flåtestrategier

Viktigheten av sjåføradferd i grønne flåtestrategier

Sjåførene dine står helt sentralt om du skal lykkes med å skape endringer. Om sjåføradferden skal endres, er det avgjørende at sjåførene får muligheten til å vurdere sine egne kjørevaner. Med Linx får sjåførene tilgang til sitt eget dashboard, med KPI-er som...
Langsiktige grønne flåtestrategier og Linx

Langsiktige grønne flåtestrategier og Linx

Strategiske endringer kan innebære både usikkerhet og endringer. Likevel er det ikke et alternativ å ikke legge en langsiktig grønn flåtestrategi for bedriften. For å være forberedt på fremtiden må du være oppdatert på alternative drivlinjer, teknologi og lovgivning....
Linx for byggherre og entreprenør

Linx for byggherre og entreprenør

I et stadig mer karbonfokusert samfunn, må anleggsbransjen øke sin innsats for å redusere klimaavtrykket. Utslippsreduksjon og energieffektivisering er to helt sentrale stikkord. Strengere miljøkrav Frem mot 2025 og 2030 vil det kontinuerlig komme strengere nasjonale...
Linx for transportkjøper og vareeier

Linx for transportkjøper og vareeier

Som kjøper av transporttjenester, er det mange ting du kan gjøre for å bidra til redusert klimaavtrykk fra transporten. Dette fordi det i dag er mulig å få detaljert innsikt i hvordan transporten du kjøper gjennomføres, både med tanke på sikkerhet, miljøbelastning og...