Linx Pluss ikon

Inspirasjon på veien

Velkommen til våre inspirasjonssider. Her vil du finne både nyttig og inspirerende innhold som våre dyktige spesialister ønsker å dele med deg. Vårt mål er å gi deg kunnskap til å ta din bedrift videre på veien.

Linx for byggherre og entreprenør

Linx for byggherre og entreprenør

I et stadig mer karbonfokusert samfunn, må anleggsbransjen øke sin innsats for å redusere klimaavtrykket. Utslippsreduksjon og energieffektivisering er to helt sentrale stikkord. Strengere miljøkrav Frem mot 2025 og 2030 vil det kontinuerlig komme strengere nasjonale...

Linx for byggherre og entreprenør

Linx for byggherre og entreprenør

I et stadig mer karbonfokusert samfunn, må anleggsbransjen øke sin innsats for å redusere klimaavtrykket. Utslippsreduksjon og energieffektivisering er to helt sentrale stikkord. Strengere miljøkrav Frem mot 2025 og 2030 vil det kontinuerlig komme strengere nasjonale...

Linx er alltid med på veien